RODO

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: 

1.  Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych są Media Trener Sp z o.o,  ul. Czerwonego Krzyża 6/31, 00-377 Warszawa
2.  Kontakt z osobą odpowiedzialną za Ochrone Danych w Media Trener Sp z o o pod adresem e-mail: biuro@mediatrener.com
3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu naboru, organizacji i rozliczeń wydarzeń, konferencji i imprez towarzyszących oraz przekazywania informacji o takich wydarzeniach na podstawie:
a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- Art. 6 pkt 1 lit. a na podstawie wyrażonej zgody.
 - Art. 6 pkt 1 lit. b na podstawie zamówień i zawartych umów.
 b. Kodeksu cywilnego.
c.  Regulamin Media Trener Sp zo o.
4.  kategoria danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail , nazwa reprezentowanej firmy, dane adresowe
5.  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych może być wyłącznie: Media Trener Sp z o o
6.  administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
7.  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  wyłącznie w celu przekazywania Panu/Pana informacji o szkoleniach, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez Media Trener Sp z o o oraz realizacji innych ustawowych obowiązków. Dane będą przechowywane do odwołania, nie dłużej niż lat 10 
8.  Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
9.  Pani/Pana dane zostały pozyskane bezpośrednio od osoby od której pochodzą lub z Internetu lub od pracodawcy którego Pan/Pani reprezentuje
10. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla naboru, realizacji zamówień, organizacji i rozliczenia wydarzeń,  konferencji i imprez towarzyszących jest wymagane, ich nie podanie może skutkować odmową zawarcia umowy. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.
11.  Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu)

12.  W przypadku zmiany celu przetwarzania administrator przekaże Pani/Panu odpowiednią informację.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Kontakt

Napisz do nas

Sprawna komunikacja to podstawa dobrej współpracy, staramy się jak najszybciej odpowiadać na wiadomości.

Miejsce:

Warszawa

Czas pracy:

staramy odpowiadać na maile 7 dni w tygodniu

Kontakt:

biuro@mediatrener.com